Ders Kazanımları Yıllık Plan Konuları

1. Ailenin birey ve toplum için
önemini açıklar.
2. Anne ve babaların,
çocuklarının iyiliğini
istediğinin farkında olur.
3. Kardeşleriyle iyi geçinmeye
istekli olur.
6. Aile bireylerinin birbirlerini
anlamalarının önemini
açıklar.
7. Sorunlarını aile bireyleri ile
birlikte çözer.
8. Kadınlara ve çocuklara
yönelik olumsuz tutum ve
davranışların etkilerini fark
eder.
9. İslam dininin aile hayatına
ilişkin prensiplerini açıklar.
4. Ailedeki, sevgi, saygı ve
yardımlaşmanın aile
mutluluğundaki önemini
açıklar.
5. Aile içinde kendi
sorumluluklarını yerine
getirmeye istekli olur.
1. Aile Toplumun Temelidir
2. Anne ve Babam Benim
İyiliğimi İster
4. Ailemizde Birbirimize
Saygı Gösterir, Yardım
Ederiz
6. Aile İçi İlişkilere Yönelik
İslam’ın Öğütleri
• Ünite değerlendirmesi
3. Kardeşlerimle İyi Geçinirim
Sınıf içinde aile bireylerinden
birini, birkaçını ya da tümünü
kaybetmiş çocukların olabileceği
dikkate alınarak onların
psikolojisini bozmayacak bir
hassasiyetle yaklaşılmalıdır.
4. kazanımın işlenirken Hz. Ali
ve Cafer-i Sadık’ın sözlerine de
yer verilecektir.
Bu ünitede dinimizin kadına,
çocuğa şiddet, ayrımcılık ve her
türlü istismarı yasaklandığına
vurgu yapılır.
Sınıfta farklı problemlere sahip
ya da anne babası boşanmış
öğrenciler olabileceği daima
dikkate alınacaktır.
Öncelikle verilecek değerler;
sevgi, saygı, güven, aile birliğine
önem verme, dayanışma, şefkat,
paylaşma, özveri, hoşgörü,
anlayış, sorumluluk, duyarlılıktır.
Öncelikle verilecek beceriler;
iletişim ve empati, problem
çözmedir.
1. Kur’an-ı Kerim mealleri
2. Hadis kaynakları
3. İslam ilmihâli ile ilgili kitaplar
4. İslam tarihi ile ilgili kaynaklar
5. T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı
İnternet Sitesi
6. Bilgisayar
7. Projeksiyon cihazı
8. Tepegöz
9. Asetat
10. Çalışma Yaprakları
Soru cevap, buluş yoluyla öğrenme, sözlü ve yazılı anlatım, görsel okuma, rol yapma, drama
1. kazanım, İnsan Hakları ve Vatandaşlık “30. Aile kavramının önemini fark eder.”,
5. kazanım, İnsan Hakları ve Vatandaşlık “14. Sorumluluklarını evde ve okulda yerine getirir.” kazanımı ile
ilişkilendirilecektir.
Bu ünitede tartışma, açık uçlu sorular, görselleştirme, araştırma kâğıtları, sergileme ve akran değerlendirme formu
ile kendini değerlendirme ölçeği kullanılarak değerlendirdme yapılabilir.
5. Ailemizde Birbirimizi
Anlamalıyız ve
Sorunlarımızı Birlikte

0 yorum :

 
 
 

Sayfalar

tracker

ARŞİV