Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders kazanımları

1. Sevmenin ve sevilmenin bir
ihtiyaç olduğunu fark eder.
2. Sevginin yaratılmışların
hayatlarını sürdürmedeki
önemini açıklar.
3. Sevginin Allah tarafından
insana verilen bir nimet
olduğunu örneklerle açıklar.
4. Sevgi ifadesi olan
davranışlara örnekler verir.
5. Allah’ın yarattıklmarını
sevdiğine dair örnekler
verir.
6. Sevginin dostluk ve
kardeşlik bakımından
önemini irdeler.
7. İslam’da sevgi ve barışın
önemini örnekleri ile
açıklar.
8. Dostça ve kardeşçe
yaşamaya özen gösterir.
1. Sevmek ve Sevilmek Bir
İhtiyaçtır
2. Sevgi Allah’ın Bize Verdiği
Bir Nimettir
3. Allah Yarattıklarını Sever
• Ünite değerlendirmesi
4. Dostluk ve Kardeşliğin
Temeli Sevgidir
5. İslam Dini Dostça ve
Kardeşçe Yaşamayı Öğütler
Bu ünitenin 1. kazanımı
işlenirken Atatürkçülük ile ilgili
konulardan “9. Atatürk’ün insan
sevgisi ve evrensellik
konularındaki görüşleri”ne de
yer verilecektir.
Kur’an’dan Allah’ın sevgisini
ifade eden isim ve sıfatlarına
ilişkin örnekler ve Hz.
muhammed’in “İman etmedikçe
cennete giremezsiniz. Birbirinizi
sevmedikçe de iman etmiş
olmazsınız.” gibi hadisleri
kullanılacaktır.
Öncelikle verilecek değerler;
sevgi, barış, kardeşlik, dostluk,
güven, samimiyettir.
Öncelikle verilecek beceriler;
eleştirel düŞnme, araştırma,
sosyal katılımdır.
1. Kur’an-ı Kerim mealleri
2. Hadis kaynakları
3. İslam ilmihâli ile ilgili kitaplar
4. İslam tarihi ile ilgili kaynaklar
5. T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı
İnternet Sitesi
6. Bilgisayar
7. Projeksiyon cihazı
8. Tepegöz
9. Asetat
10. Çalışma Yaprakları
1. kazanım için 9. Atatürk’ün insan sevgisi ve evrensellik konularındaki görüşleri
Açıklama: Atatürk’ün insan sevgisine verdiği önem, Atatürk’ün insanların kin ve nefretten
uzaklaşacak şekilde eğitilmelerini istediği, Atatürk’ün barışa verdiği önemin temelinde insan
sevgisinin yer aldığı açıklanarak Atatürk’ün insan sevgisi ile ilgili görüşlerinden örnekler verilecektir.
8. kazanım ile Özel Eğitim “10. Başkalarıyla olumlu ilişkiler kurar.” ve
Rehberlik “4. İnsanların ükirlerine, ilgilerine ve duygularına saygı duyar.” kazanımı
ilişkilendirilecektir.
Bu ünitede tartışma, sözlü ve yazılı anlatım, görselleştirme, araştırma kâğıtları, sergileme ve akran
değerlendirme formu ile kendini değerlendirme ölçeği kullanılarak değerlendirme yapılabilir.
Soru cevap, buluş yoluyla öğrenme, sözlü ve yazılı anlatım, görsel okuma

0 yorum :

 
 
 

Sayfalar

tracker

ARŞİV