Gezi yapacağınız aracı belirlediniz mi?

Gezi yapacağınız aracı belirlediniz mi?
* İl içi
* İl dışı (arabanın yaşı 10 yılı geçmeyecek, C plakası olmayacak, aracın ruhsat fotokopisi ve
sürücü ehliyet fotokopisi)
5 Veli izin belgelerini onaylattınız mı?
6 İzin gerektiren yerlerle gerekli yazışmaları yaptınız mı?
7 Konaklama yerinizi belirleyip gerekli yazışmaları yaptınız mı?(İl dışı)
8 Gezi yerine önceden bir araştırma gezisi yaptınız mı?
9 Gezi süresince öğrencilerin sağlık durumları ile ilgili gerekli bilgiler edinildi mi?
10 Yeme içme ile ilgili ön hazırlıkları yaptınız mı?
11 Gezeceğiniz yerle ilgili bilgi yaprağı hazırladınız mı?
12 Gezeceğiniz yerle ilgili öğrencilerden araştırma yapmalarını istediniz mi?
13 Öğrencilere gezinin konusu ile ilgili bir seminer yaptırdınız mı?
14 Gezide uyulması gerekli kurallar hakkında öğrencileri bilgilendirdiniz mi?
15 Öğrencileri gruplara ayırdınız mı?
(Tavsiye:15 öğrenciye bir rehber öğretmen düşecek şekilde düzenlenmelidir.)
B- GEZİ SIRASI
1 Çalışma kâğıtlarını hazırlayıp öğrencilere dağıttınız mı?
2 Öğrencilerin çalışma kâğıdı kullanımlarını kontrol ediyor musunuz?
C- GEZİ SONRASI: DEĞERLENDİRME
1 Geziye iliŞükin öğrencilerin duygu ve düŞncelerini ifade eden drama, resim, kompozisyon, şiir
etkinlikleri yaptırabilirsiniz.
2 Gözlemler sırasında alınan notları gözden geçirebilirsiniz.
3 Gezide çekilen fotoğraşarla bir sergi veya gezi köşesi hazırlatabilirsiniz.
4 Öğrencilerden, alçı veya tahta kullanarak gördükleri bir tarihî eserin modelini yapmalarını isteyebilirsiniz.
5 ”Serbest Çağrışım Çalışması” yaptırabilirsiniz(Örnek:Gittikleri yerle ilgili akıllarına ilk gelen nesne,
olay, ügür vb. söylemeleri.).
6 Ziyarete gidilen yere “teşekkür” mesajı gönderebilirsiniz?
7 Geziye iliŞükin tartışma açılabilir (Amaca ulaşıldı mı? Aksayan noktalar oldu mu? Olduysa bunlar
nelerdir? Süre yetti mi? Bir dahaki gezide nelere dikkat etmeliyiz? vb

0 yorum :

 
 
 

Sayfalar

tracker

ARŞİV