Görsel Okuma Tekniği


Görsel Okuma Tekniği
Bu teknikte, öğrencilerin görseller üzerinde düŞnce üretmeleri
ve sorun çözmeleri istenir. Öğrencilerin konuyla ilgili görüşleri
alınır. Görseller, öğrencilere çoğaltılarak dağıtılabilir, bir ülm aracı-
lığıyla, projeksiyon ya da tepegözle gösterilebilir.
Çoklu Zekâ Uygulamaları
Gardner (Gardnır)’ın “Çoklu Zekâ Kuramı”na göre her birey
göreceli bağımsız 8 yeteneğe sahiptir. Gardner, bu sayının insan
yeteneklerinin çokluğunu ifade etmekte asla yeterli olmadığını,
her zaman daha fazla zekâ alanlarının olabileceğini de belirtmiştir.
Çoklu zekâ uygulamalarının sınıfta nasıl uygulanabileceğine
dair etkinlikler aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Zekâlar Yapılabilecek Etkinlikler
SözelĞDilsel
Okuma, yazma, diyalog oluşturma,
sözcük oyunları, anlatma, açıklama
yapma, dinleme, öyküleştirme, slogan
bulma, özetleme, kısaltma, başka ifadeye
çevirme, görüşme, kavram havuzu
oluşturma, şiir yazma
MantıksalĞMatematiksel
Problem çözme, nedenlerini bulma, ilişkileri
bulma, farkları ve benzerlikleri bulma,
soru çıkarma, yordama, karşılaştırma,
formülleştirme, sınışama, çözümleme,
veri toplama, eleştirel düŞnme,
ölçme, deney yapma
GörselĞUzamsal
GrAŞkler, poster hazırlama, resimleme,
renklerle gösterme, gözünde
canlandırma, fotoğraşama, slayt ve
ülm gibi görsel araçları kullanma,
maketini yapma, şekillendirme, renklendirme,
kavram haritası yapma, üç
boyutlu deneyler
BedenselĞHareketsel
Pandomim, hareketle anlatma, elle
yapılan deneyler, dansla anlatma,
drama etkinlikleri
İçsel
Yansıtma, duygularını ve düŞncelerini
saptama, bireysel projeler, günlük
tutma, öz değerlendirme, eksiklerini
bulma
Doğa
Doğa gezileri, gözlem, deney, doğa
ve doğa olaylarını konu alan araştırmaları
yapma, doğal çevreyi koruma
amaçlı etkinlikler
MüzikselĞRitmik
Beste yapma, şarkı söyleme, müzikal
hazırlama, konuya uygun müzik
bulma, ritim tutma
Kişiler Arası
Arkadaşlarına öğretme, rol yapma, iş
birliğine dayalı öğrenme, grup çalışması,
tartışma, kulüp kurma, beyin
fırtınası yapma

0 yorum :

 
 
 

Sayfalar

tracker

ARŞİV