İlköğretim Dönemi Bilişsel Gelişim

İlköğretim Dönemi Bilişsel Gelişim
Bu dönemde çocuk, olayları diğer insanların gözüyle görmeye
başlar. Sınışandırma, maddenin değişmezliği, cinsiyet rolleri, düş
ve gerçek ayrımı gibi konularda oldukça gelişir. Bu dönemin temel
bilişsel gelişim özellikleri şunlardır:
• Nesne ve olaylara ilişkin olarak mantıklı düŞnebilir.
• Sayı (6 yaş), kütle (7 yaş) ve ağırlık (9 yaş) korunumu kavramları
nı edinir.
• Nesneleri farklı özelliklerine göre sınışar ve onları bir özelliğe
göre sıraya koyabilir.
• Geriye dönebilirlik ve merkeziyetsizlik gelişir.
Çocukların sınışayabilme ve korunum özellikleri onların konu,
kavram ve problem çözümünde doğru düŞnebilmelerini ve öğ-
renmelerini sağlar. Çocuk; bildiği bir kelimeyi, bilmediği bir şekilde
kullandığında, aynı kelimeyi, örneğin “yaz” kelimesini hem mevsim
hem de yazı yazmak olarak kullanabileceğini öğrenecektir.
Bu, okuldaki öğretim faaliyetleri açısından oldukça gereklidir. Uygun
öğretim yaşantılarıyla bilişsel gelişimi sürekli beslemek gerekmektedir.
Ne kadar zengin kaynaktan ve ne kadar çok zekâ alanı-
na hitap edecek çalışma derslere yansırsa bilişsel gelişim de o
oranda desteklenecektir. Çocuklarda dil gelişimini desteklemek
için, öğretim yaşantılarının uygulanmasında öğrencinin kendini
ifade edebilmesine, duygu ve düŞncelerini açıklayabilmesine fırsat
sağlanmalıdır.

0 yorum :

 
 
 

Sayfalar

tracker

ARŞİV