Kavram Haritaları

Kavram Haritaları
Bir konuyla ilgili kavramların isimlerinin genelden özele doğru,
birbirleri ile ilişkilerine göre şematik gösterimine kavram haritası
denir. Kavram öğrenmede öğrencilere en geniş kavram verilerek
öğrencilerden bu kavramla ilgili alt kavramları ve kavramlar arası
ndaki ilişkileri bulmaları istenir. Kavram haritalarının ölçme aracı
olarak kullanımı genellikle bazı kavramların ya da bağ sözcüklerinin
boş bırakılarak öğrencilerden tamamlamalarının istenmesi
şeklinde olur. Farklı türdeki kavram haritalarının puanlamaları de-
ğişse de genellikle doğru olarak yerleştirilen her kavram için 1 puan
verilmesi uygun bir yoldur.
Performans Değerlendirme Ölçeği
Gözlem yönteminden çok farklı olmamakla beraber, öğrenci etkinliğ
i, uygulamayı ve becerileri gerektirdiğinde performans de-
ğerlendirme ölçeği kullanılabilir.
Performans değerlendirme ölçekleri iki farklı şekilde düzenlenebilir:
1. Kontrol listeleri: Öğrenciden beklenen performans göstergelerinin
gözlenip gözlenemediğini belirlemek için kullanılır. Kontrol
listesinde, gözlenecek olan özellikler listelenir. Bu özellikler
evet Ğ hayır ya da var Ğ yok gibi iki kategorili bir ölçeğin uygun olan
bölümünün işaretlenmesi yoluyla değerlendirilir.
2. Dereceleme ölçekleri (rubric): Performansı tanımlayan ve
herhangi bir çalışmanın puanlanması için geliştirilmiş ölçütleri içeren
bir araçtır. Dereceleme ölçeklerinde her bir özelliğin hangi aralı
kta puanlanacağı belirtilmiştir. Gözlenen özelliğe hangi puanın
verileceği, puanlayıcının takdirine bağlıdır

0 yorum :

 
 
 

Sayfalar

tracker

ARŞİV