Ünite Hazırlık Çalışmaları


Değerli öğretmenler,
Bu “Öğretmen Kılavuz Kitabı”, ilköğretim 4. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi konularının işlenişinde sizlere yardımcı olabilmek amacı
yla hazırlandı.
Kitabımızın “Genel Açıklamalar” bölümünde, ders programının “öğrenci merkezli” ve “yapılandırmacı” anlayışı doğrultusunda, yararlanabileceğ
iniz bilgilere ve önerilere yer verilmiştir. “Ünitelendirilmiş Yıllık Plan”da, kazanımların ve işlenecek konuların aylara ve haftalara
göre dağılımı yer almaktadır. Bu plan bir örnek niteliği taşımakta olup eğitim öğretim yıllarına göre yeniden düzenlenebilir.
Ünite başlarında verilen “Ünitemize Hazırlanalım” bölümündeki sorular ve çalışmalar öğrencilerinizin ünitede işlenecek konulara motivasyonunu
sağlamaya yöneliktir. Bu bölümde de amaçlar doğrultusunda değişiklikler yapılabilir. “Üniteye Başlarken” ve “Ünite Süreci”
nde bölümlerinde de konuların işlenişine ilişkin öneriler bulacaksınız.
Ünite konularının işlenişinde “Kazanım, Konu, Süre, Kavram, Değerler, Araç-Gereçler, Öğretim Yöntem ve Teknikleri, Beceriler,” bir
tabloda sunulmuştur. Bu tablo, işlenişi planlamanızda sizlere yardımcı olacaktır.
“Derse Hazırlık” ve “İşleniş” bölümleri, yapacağınız çalışmaları sırasıyla açıklamaktadır. Bu açıklamalarla ilgili “Ders Kitabı” görüntüleri
aynı sayfalarda verilerek bir uyum sağlanmıştır.
Ayrıca kitabımızda “Ek Etkinlik”ler, “Gelecek Derse Hazırlık”, “Öğretmene Bİlgi Notu” bölümleri ile ünite sonlarında değerlendirme yapabilmenizi
sağlayacak bilgilere ve çalışmalara yer verilmiştir.
Kitabımızın son kısmında ise ders işleme sürecinde yararlanabileceğiniz formların yer aldığı “Ekler” bölümü, “Sözlük” ve kitabın hazı
rlanmasında yararlanılan “Kaynakça” bulunmaktadır.
Kitabımızın siz öğretmenlere yararlı olacağını umuyoruz. Başarı dileklerimizle...
GENEL AÇIKLAMALAR

0 yorum :

 
 
 

Sayfalar

tracker

ARŞİV