CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME

Hücrenin tıpkı bir canlı gibi solunum, boşaltım,
büyüme, çoğalma, dolaşım vb. canlılık özelliklerini
gerçekleştirdiğini söyleyiniz.
Ders kitabının 18. sayfasını inceleterek öğrencilerinizin
görsel okuma ve görsel sunu yapmalarını
sağlayınız.
“Vücudumuzun organlarını oluşturan hücrelerin
hepsi birbirinin aynısı mıdır? Bitkilerde kök ile yaprağı
meydana getiren hücreler aynı olabilir mi? Ya
da kalbinizin çalışmasını sağlayan hücrelerle midenizin
çalışmasını sağlayan hücreler aynı mıdır?”
vb. soruları öğrencilere yöneltebilirsiniz.
. Çalışma kitabının 13. sayfasındaki 4.
uygulamayı yaptırınız.
13
CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME
Kime Ait?
4.
Yukarıdaki tabloda verilen organellerin bitki ve hayvan hücresinde bulunma durumlarını noktalı
yerlere yazınız.
Vardığınız sonuç: Hücrenin öğrenci tarafından modellenmesi
Çok hücreli canlılarda hücreler sıvı bir ortam içinde bulunur..
SORULARI YANITLAYALIM
1. Hücre modelinizde zar, sitoplazma ve çekirdek yerine ne kullandınız?
2. Jöle içindeki boncuklar ve pipet parçaları hücredeki neleri temsil ediyor? Varsayımınızı yazı
nız.
3. Çok hücreli canlılarda, hücreler sıvı ortam içinde bulunur diyebilir misiniz?
Kloroplast Mitokondri Golgi cisimciği Koful
Bitki hücresi
Bitki
hücresinde
bulunur.
Bitki
hücresinde
bulunur.
Bitki
hücresinde
bulunur.
Bitki
hücrelerinde
az sayıda
bulunur ve
büyüktür.
Hayvan hücresi
Hayvan
hücresinde
bulunmaz.
Hayvan
hücresinde
bulunur.
Hayvan
hücresinde
bulunur.
Hayvan
hücrelerinde
çok sayıda
bulunur ve
küçüktür.
Organeller
Hücreler
18
Vücudumuzu oluşturan organların hepsi aynı hücrelerden mi oluşmuştur? Kalbinizin çalışması-
nı sağlayan hücreler ile midenizin çalışmasını sağlayan hücreler aynı olabilir mi? Tartışınız.
Canlılar yaşamlarını sürdürebilmek için beslenme, solunum, dolaşım, boşaltım ve üreme gibi
yaşamsal faaliyetler gerçekleştirir.
Bir hücreli canlılarda yaşamsal faaliyetler tek hücre içinde gerçekleştirilirken çok hücreli canlı-
larda bu faaliyetlerin gerçekleştiği özelleşmiş hücre topluluğundan oluşmuş yapılar vardır.
Tüm canlıları oluşturan hücreler farklı şekil, yapı ve görevlere sahiptir.
Örneğin, bir havucu oluşturan hücreler bir tavşanı oluşturan hücrelerden
farklıdır. Aşağıda havuç ve tavşanı oluşturan hücreler verilmiştir. İnceleyiniz.
Kas doku Epitel doku
.Çalışma kitabı
nızın 13. sayfası
ndaki 4. uygulamayı
yapınız.
Öğretmen notu

0 yorum :

 
 
 

Sayfalar

ARŞİV