Din dersi Ünite soruları

 2 ve 3. sorular, öğrenci yanıtlarına göre değ
erlendirilecektir.
114
C. Noktalı yerlere, aşağıdakilerden uygun olanını yazarak cümleleri tamamlayınız.
sevinçler, üzüntüler, kurban, paylaşma, ramazan, miraç
1. İnsanların sahip olduğu maddi veĞveya manevi imkânlarından başkalarının da ya-
rarlanmasını sağlamaya ................................ denir.
2. Dinî bayramlarımız ........................... ve ............................ bayramlarıdır.
3. ............................. paylaşıldıkça çoğalır, ............................ paylaşıldıkça azalır.
Ç. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına da
“Y” yazınız.
() 1. Hastaları ziyaret etmeliyiz.
() 2. Geçmişlerimizi hayırla anmalıyız.
() 3. Cumhuriyet Bayramı dinî bayramlarımızdandır.
D. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
1. Cuma gününün Müslümanlar açısından önemini açıklayınız.
2. Kandil gecelerimiz hangileridir?
3. Hastaları ziyaret etmek niçin önemlidir? Açıklayınız.
Notlar :

0 yorum :

 
 
 

Sayfalar

tracker

ARŞİV