Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ünite SorularıB. Noktalı yerlere, verilen sözcüklerden uygun olanını yazarak cümleleri tamamlayınız.
dua inanç şükretmelidir bilim
1. Kur’an, İslam’ın ..................... esasları konusunda bilgiler verir.
2. İnsan, verdiği nimetlere karşılık olarak Allah’a ..................................... .
3. Kur’an, insanın ............ yoluyla Allah’la aracısız iletişim kurabileceğini bildirir.
C. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına da “Y” ya-
zınız.
() 1. Allah’ın varlığı ve birliği Kur’an’ın konuları arasındadır.
() 2. Kur’an insan-insan ilişkisinde yol gösterir.
() 3. Allah evreni yaratmış ve kendi hâline bırakmıştır.
Ç. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
1. Kur’an-ı Kerim’in temel eğitici nitelikleri nelerdir? Belirtiniz.
2. Kur’an’da insanı iyilik ve güzelliğe yönlendiren öğütler var mıdır? İki örnek veriniz.
3. Kur’an’a göre insan-evren ilişkisinde insanın sorumlulukları nelerdir? Belirtiniz.
4. Kur’an’a göre Allah-evren ilişkisi nasıldır? Örneklerle açıklayınız.
Notlar :

0 yorum :

 
 
 

Sayfalar

tracker

ARŞİV