. Ergenlikle ilgili sorunlar

Bilimsel
İletişim nedir?
Arkadaşlarınızla iliFikilerinizde dinleme, anlama ve anladığını iletme becerilerini
ne kadar kullanıyorsunuz? İnsanlar iletişim becerilerini kullanmadı
kça neler oluyor?
Öğretmeninizin rehberliğinde iletişim becerileriyle ilgili bir kulüp kurunuz.
Aradığınız soruların yanıtlarını arkadaşlarınızdan ve çevrenizdeki büyüklerinizden
öğrenip sonuçlarını sınıfta sununuz.
Ergenlik döneminde gençler yararlı etkinliklere yönelmelidirler. Örneğin, millî eğitim müdürlükleri
gençlerin zamanlarını yararlı bir şekilde geçirmeleri, zararlı alıFikanlıklardan uzak kalmaları için resim,
müzik, satranç, tiyatro, bilgisayar vb. kursları açmaktadır. Bu olanaklardan yararlanarak ergenlik
dönemindeki ruhsal ve bedensel sorunlar daha rahat aşılabilir. Ayrıca ergenliğin konuşulduğu ve
tartışıldığı çeşitli topluluklarda yer alarak bu dönemle ilgili anlatılanlardan faydalanılabilir.
Ergenlik döneminde bireyler karar vermede
ve belirli bir konu üzerinde dikkat toplamada
zorluk çekebilir. Ancak daha hızlı okuma,
anlama ve soyut algılama yeteneği artar.
Ergenlik döneminde arkadaşlarınızın yönlendirmelerine
dikkat etmelisiniz. Yanlış yönlendirmeler,
zararlı alıFikanlıklar edinmenize
neden olabilir.
Ergenlik çağında oluşan değişiklikler sorun
hâline gelebilir. Duygu ve düşüncelerinizi
arkadaşlarınızla, anne-babanızla, öğretmenlerinizle
ya da kişisel gelişim uzmanları ile
paylaşmak sorunları çözmenin en önemli yoludur.
Düşünme
Sağlık Kültür Eğitimi
(3.1-7, 8, 9; 3.2-10, 12, 13)
3.1- 7. Kız ve erkeklerde ergenlik belirtilerini sı-
ralar.
3.1- 8. Kız ve erkeklerin ergenliğe farklı zamanda
girme sebeplerini açıklar.
3.1- 9. Kız ve erkek ergenlerde görülen benzer
ve farklı bedensel değişikliklere örnek verir.
3.2- 10. Duygu ve düşüncelerini paylaşma biçimlerini
açıklar.
3.2- 12. Ergenlik dönemi değişimlerine uyum sağ-
lama yollarını sorgular.
3.2- 13. Ergenlikle ilgili sorunları ve merak edilen
konuları belirler.
Tutum ve Değerler
3. • Denemeye sürekli isteklidir (İç motivasyonu
vardır.).
• Demokratik süreçlere güven duyar.
• Mantığa, bilime ve teknolojiye güven duyar.
• İnsanlığın refahına katkı sağlayan gelişmeleri
ve kişileri takdir eder.
• Temiz ve sağlıklı yaşamaya gayret eder
ve/veya böyle yaşayanları takdir eder.
• Kendisine ve çevresine saygılı davranır (Gürültü
yapmaz, çevresine zarar vermez, baFikaları
nın hakkını çiğnemez, âdil ve dürüsttür.).
5. Kendisini ve çevresini sürekli sorgular.
• Sağlıklı yaşam alıFikanlıklarını devam ettirir.
• Her şeyin sevgi, barış ve mutluluğa hizmet
için olduğunu fark eder.
• Özdisiplinlidir (Otokontrollüdür, her şeyi zamanı
nda yapar, kendini değerlendirir, samimidir,
tutarlıdır.)
• Kendisi ve çevresi için güvenlik önlemleri
alır.
[!] Uyarı:
3.2, 3.3, 3.4 Ailelere ve öğrencilere ergenlik döneminin
özellikleri ile ilgili bilgilendirici yazılar da-
ğıtılabilir veya velilerle toplantılar düzenlenebilir.
3.2, 3.3, 3.4 Psikolojik danışma ve rehberlik servisi
ile aileler işbirliği yaparak öğrencilerin bu dönemdeki
sorunlarına yardımcı olabilirler.
Bilimsel
Öğrencilerinizin dikkatini
ders kitabının 34. sayfası
ndaki “Bilimsel Düşünme”
bölümüne yöneltiniz.
“Arkadaşlarınızla iliFikilerinizde
dinleme, anlama
ve anladığını iletme becerilerini
ne kadar kullanıyorsunuz?
İnsanlar iletişim becerilerini kullanmadıkları
nda neler olur?” sorularını öğrencilere yöneltiniz.
Sizin rehberliğinizde öğrencilerinizin iletişim
becerilerini irdeleyen, aradıkları sorulara yanıt
geliştirebilecekleri bir kulüp kurmalarını sağlayı-
nız. Bu hususta edindikleri bilgileri sınıfta paylaşmaları
nı isteyiniz.
Düşünme
34
Bu bölüm için
öngörülen süre 4 ders
saatidir.
Kazanımlar

0 yorum :

 
 
 

Sayfalar

tracker

ARŞİV