Fen bilgisi deneyi

ETKİNLİK
SORULARI YANITLAYALIM
Etkinlik sonundaki sorulara öğrencilerden beklenen
cevaplar şöyledir:
1. Kırma ve kesme işlemleri yapılır.
2. Tüm maddelerin görünümleri değişir.
3. Maddelerin görünümünü; keserek, parçalayarak,
ufalayarak, hâl değişikliğine uğratarak de-
ğiştirebiliriz. Bu durumda madde kendi özelliğini
kaybetmez. Sadece görünümü değişir.
Etkinlik sonunda maddeler üzerinde yapılan de-
ğişiklikleri; ezilme, parçalanma, ufalanma ve erime
şeklinde ifade ediniz.
Öğrencilere, maddenin kimliğini değiştirmeden
sadece görünümünde meydana gelen değişimleri
Şziksel değişme olarak tanımladığınızı söyleyiniz.
Günlük yaşamdan bu tip değişmelere odunun
parçalanması, buzun erimesi, etten kıyma yapılması
gibi örnekler verebilirsiniz.
Sınırlama
3.1-3.3 Şziksel ve kimyasal değişimleri, maddenin
kimliğini koruması veya değiştirmesi temeline
dayandırmak esas alınmıştır. Atomlar arası veya
moleküller arası bağ kopması kavramına girilmeyecektir.
Bu değişimlerle tersinirlik-tersinmezlik
iliFikisi kurmak, istisnası çok olduğu için uygun görülmemiştir.
Konu ile ilgili etkinliğin yapılışının ve
sonuçlarının gösterildiği bölümdür.
Bölüm işlenirken
yapılacak etkinlikleri
gösteren bölümdür.
Konu ve işlenişlerin
diğer derslerle iliFikisinin
sağlandığı bölümdür.
Ders kitabının ilgili sayfası
nın minimize edilmiş
hâlini gösteren bölümdür.
Çalışma kitabının ilgili
sayfasının minimize
edilmiş hâlini gösteren
bölümdür. Konu ile ilgili kısıtlamaların öğrencilerde oluşturacağı
kavram yanılgılarının verildiği bölümdür.
Konuyu destekleyen bilimsel bilgileri gösteren
bölümdür.
Fen ve teknoloji dersinin diğer sınışardaki veya
bu sınıftaki ünite ya da konularıyla ilgili iliFiki kurulduğ
u bölümdür.
Sınırlama
Ders İçi İliFikilendirme
Sağlık Kültür Eğitimi
Kavram Yanılgısı
Araştırma
Bilimsel
Düşünme
Bunları Biliyor musunuz?
Programda konu ve bilgilerle ilgili verilen sınırlamaları
n yer aldığı bölümdür.
Öğrencilere kazandırılacak sağlık kültür eğitimlerinin
gösterildiği bölümdür.
Konu ile ilgili ara disiplinlerin bulunduğu bölümdür.
Araştırmaların yer aldığı bölümdür.
Alternatif etkinliğin bulunduğu bölümdür.
Programda belirtilen dikkat edilmesi gerekenlerin
verildiği bölümdür.
Ders kitabı ve çalışma kitabı ile ilgili uyarıların
bulunduğu bölümdür.
[!] Uyarı:
KAVRAM HARİTASI

0 yorum :

 
 
 

Sayfalar

tracker

ARŞİV