Fen - Teknoloji - Toplum - Çevre kazanımları

-
nın konuyla ilgili maddelerinin
gösterildiği bölümdür.
Öğrencilere kazandırı-
lacak tutum ve değerlerin
gösterildiği bölümdür.
Ünite ile ilgili bilgilerin
kavranmasının
belirtildiği bölümdür.
Ünite ile ilgili veri
toplama, kaydetme,
yorumlama, kontrollü
deney yapma
becerilerine odaklanı
ldığını belirten
bölümdür.
İşlenecek konular için
önerilen yöntem ve tekniklerin
bulunduğu bölümdür.
Öğrencilerin işlenecek
konulara motive olmaları-
nı sağlamak amacıyla hazı
rlanmış bölümdür.
Öğrencilere kavratılması
gereken bilgilerin ana
Fikrini gösteren bölümdür.
İşlenecek konuya ait yeni
kavramların bulunduğu
bölümdür.
9
Öğrencilerin bu ünitede karşılaşacakları temel
kavramları ve bu kavramlar arasındaki iliFikiyi
gösteren bölümdür.
86
Dersin İşlenişi
Öğrencilere, ders kitabının 85. sayfasındaki resimleri
inceletiniz. Yiyecekleri oluşturan yapıların
neler olabileceğini sorunuz.
Uyarı: Öğrencilerinizi, bir sonraki derste
yapılacak etkinlik için gerekli malzemeleri
önceden temin etmeleri için uyarı
nız.
!
. Çalışma kitabının 46. sayfasındaki 1.
uygulamayı yaptırınız.
85
Aşağıdaki maddeleri inceleyiniz. Severek yediğiniz bu yiyeceklerin oluşturan
yapılar neler olabilir?
Aşağıdaki resimleri inceleyiniz.
Maddelerin doğada üç hâlde bulunduğunu biliyorsunuz. Su, doğada sıvı,
katı ve gaz hâlde bulunur. Suyun buz olması, buzun erimesi, suyun buharlaşması
doğadaki değişime ve maddenin doğada üç hâlde bulunduğuna örnektir.
.Çalışma kitabı
nızın 46. sayfası
ndaki 1. uygulamayı
yapınız.
46
Hangisi Sıkışır?
1.
Aşağıda sünger, silgi, şişirilmiş balon ve içinde hava bulunan pompa, tahta, su dolu şişe verilmiştir.
Hangilerini sıkıştırabilirsiniz? Resimlerin altlarındaki noktalı yerlere yazınız.
Sıkıştırılabilir.
3.
Ünite MADDENİN TANECİKLİ YAPISI
Sıkıştırılabilir.
Sıkıştırılamaz. Sıkıştırılamaz.
Sıkıştırılamaz. Sıkıştırılabilir.
Anahtar Kavramlar:
• Atom • Sıkışma
• Genleşme
Etkinlik Listesi
• Hangi Madde Sıkışır?
• Mercimeklere Yer Var mı?
• İyoda Ne Oldu?
• Sizce Atomun Yapısı Nasıldır?
Önerilen Yöntem ve Teknikler
Tahmin etme, gözlemleme, araştırma, buluş
yoluyla eğitim, açıklama, gezi gözlem.
Derse Hazırlık
• Anahtar kavramları tahtaya yazınız. Öğrencilerinizden
bu kavramları okumalarını ve kavramlar
hakkındaki düşüncelerini defterlerine yazmaları
nı isteyiniz.
• Anlamlarını öğrendikçe kelimeler hakkındaki
düşünceleri ile kelimelerin kavramsal karşılıklarını
karşılaştırmalarını isteyiniz. Bu uygulamanın öğ-
rencilerin kendilerini değerlendirmeleri açısından
önemli olduğunu, yanılgılarını ve bilgi düzeylerini
fark etmelerini sağlayacağını belirtiniz.
• Ders kitabının 84. sayfasındaki resimleri inceletiniz.
Soruları öğrencilere yönelterek öğrencilerin
ön bilgilerini yoklayınız.
Diğer Derslerle İliFikilendirme
Gazların basıncı konusu, 8. sınıfta “Kuvvet ve
Hareket” ünitesinde işlenecektir.
[!] Uyarı:
1.1 Bu kazanım için öngörülen sıkışma özellikleri
karşılaştırması, gazlarda yüksek oranda boşluk
olduğu Fikrini vermek içindir. Boşluk Fikrinden de
bağımsız yapı tozlarına (moleküllere) geçilecektir.

0 yorum :

 
 
 

Sayfalar

tracker

ARŞİV