Fen ve teknoloji amaçları

1. BÖLÜM: A. HÜCRE
• Hücrenin Kısımları
2. BÖLÜM: B. İNSANDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME
• İnsanda Üremeyi Sağlayan Yapı ve Organlar
• Ergenlik Dönemindeki Bedensel ve Ruhsal Değişimler
3. BÖLÜM: C. HAYVANLARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME
4. BÖLÜM: Ç. ÇİÇEKLİ BİTKİLERDE ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME
• Çimlenme ve Büyüme
• Organik Tarım Nedir?
1. ÜNİTE
CANLILARDA ÜREME,
BÜYÜME VE GELİŞME
1. ÜNİTE
CANLILARDA ÜREME,
BÜYÜME VE GELİŞME
Bu ünite için
öngörülen süre
24 ders saatidir.
Ünitenin içerdiği konu başlıkları
nın ve alt başlıkların bulunduğ
u bölümdür.
215
Bu bölüm için
öngörülen süre 2 ders
saatidir. Kazanımlar
3.3. Yankı olayının sesin yansıması sonucu oluştuğunu ifade eder (BSB-8).
3.4. Bilim ve teknolojide sesin yansıması olayından nasıl yararlanıldığına örnekler verir (FTTÇ-9, 16, 17; TD-
3).
Bilimsel Süreç Becerileri
8. Olmuş olayların sebepleri hakkında gözlemlere dayanarak açıklamalar yapar.
Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre (FTTÇ) Kazanımları
9. Teknoloji ürünleri geliştirmede; hayal gücü, yaratıcı düşünme, kültür ve gelenekler, matematiksel bilgi,
doğanın işleyişi hakkında fen yoluyla elde edilen bilgiler ile insanların fark edebilme ve kaynağı
ne olursa olsun başlangıçta tamamen iliFikisiz görünebilen bilgi, olgu ve malzemeleri bir teknolojik
ürün yapmak amacıyla bir araya getirebilme yeteneği gibi birçok kaynaktan yararlanıldığını anlar.
16. Bilimsel araştırmalarda kullanılan, bilimsel araştırmaları ilerleten, destekleyen veya mümkün kılan
teknolojilere örnek verir.

0 yorum :

 
 
 

Sayfalar

tracker

ARŞİV