gelişme dönemleri


Öğrencilere, ders kitabının 29. sayfasındaki
“Gelişme Dönemleri” etkinliğini yaptırınız.
Toplam süre : 40 dk
Ön hazırlık : 10 dk
Uygulama : 20 dk
Tartışma : 10 dk
“Gelişme Dönemleri”
Etkinlikte;
• Kullanılacak malzemeleri kontrol ediniz.
Yöntem: Gözlem, çıkarım yapma
• Öğrencilerden aile büyüklerinden birinin bebeklikten
bugünkü durumlarına kadar örnek fotoğ-
raşarını getirmelerini isteyiniz.
• Defterlerine kutucuklar çizdiriniz.
• Kutucuklara edindikleri fotoğraşarı yaş sırası
na göre yapıştırmalarını söyleyiniz ve inceletiniz.
ETKİNLİK
30
Öğrencilerinize ders kitabının 30. sayfasında
yer alan görselleri inceletiniz. Metni okutunuz. Gelişim
dönemlerinin başlangıcı olan bebeklik dönemini
ve onu takip eden çocukluk dönemini belirgin
olan özellikleri ile kısaca açıklayınız.
Çocukluktan ergenliğe doğru geçişte genellikle
bedensel ve ruhsal değişimler olduğunu belirtiniz.
Bu dönemi sağlıklı bir şekilde geçirmenin birey
ve toplum sağlığı açısından önemli olduğunu vurgulayı
nız.
Öğrencilerinize ders kitabının 31. sayfasındaki
yetiFikinlik ve yaşlılık dönemlerinin belirgin özellikleri
bölümünü okutunuz. Varsa ailelerindeki yetiFikin
ve yaşlıları gözlemlemelerini isteyiniz.
Uyarı: Bir sonraki derste yapılacak etkinlik
için öğrencilerinizden son üç yılda
kendilerinde gördükleri bedensel, duygusal,
sosyal değişimleri yazmalarını isteyiniz.
!
31
YetiFikinlik dönemi: İnsanların kişiliğinin
oturduğu ve kendini tanıdığı dönemdir.
İlgi alanları bu dönemde artar. 21-60 yaş
arasını kapsar.
Yaşlılık dönemi: 60 yaştan sonraki dönemdir.
Bu dönemde bilgiler, deneyimler
çocuklar ve torunlarla paylaşılır.
Çocukluktan ergenliğe doğru geçişte genellikle bedensel ve ruhsal değişimler
görülür. Bu dönemi sağlıklı bir şekilde geçirmek birey ve toplum sağlığı için çok
önemlidir.
Çocukluk fotoğraşarınıza bakınız. Arkadaşlarınızın çocukluk fotoğrafı ile karşı-
laştırınız. Çocukluktan ergenliğe geçerken vücudunuzda gerçekleşen değişimleri
tartışınız.
30
Bebeklik dönemi: 0-1 yaş dönemini
kapsar. Bu dönemde sürekli ve hızlı bir
şekilde büyüme ve gelişme vardır. Yürüme
ve bazı sözcükleri söyleme öğrenilir.
Çocukluk dönemi: Bu dönem 1-12
yaş arasını kapsar. Cinsiyetin farkına varı
ldığı bu dönemde çocuk anne ya da babası
na benzemeyi, onun beğenisini kazanmayı
ister. Koşma, yeme, giyinip soyunmanı
n öğrenildiği dönem çocukluk
dönemidir.
Ergenlik dönemi: Bu dönemde vücut
gelişmesi hızlı bir şekilde artar. Üreme organları,
üreme hücrelerini oluşturmaya
başlar. Ruhsal açıdan oldukça karmaşık
bir dönemdir. Karşı cinse ilgi artar. 12-21
yaş arasını kapsayan dönemdir.
Öğretmen notu

0 yorum :

 
 
 

Sayfalar

tracker

ARŞİV