hücre deneyi
Tahmin etme, gözlemleme, araştırma, buluş
yoluyla eğitim, açıklama, gezi gözlem.
14
Dersin İşlenişi
Öğrencilere ders kitabının 13. sayfasındaki resimleri
dikkatle incelemelerini söyleyiniz.
Resimlerde gördükleri yap-boz parçaları ve legoları
n bir araya gelmesiyle bir bütün oluşabilece-
ğini vurgulayınız.
Tıpkı yap-boz parçaları ve legolar gibi vücudumuzun
da birimleri olduğunu, ancak bu birimlerin
gözle görülemediğini söyleyiniz.
Bu birimleri ancak mikroskopla görebileceklerini
belirtiniz.
Vücudumuzu ve soğan bitkisini oluşturan yapı-
ların birbiri ile aynı olup olmadığını kavratmak için
öğrencilerinize ders kitabının 14. sayfasındaki “Bütünden
Hücreye” etkinliğini yaptırınız.
Uyarı: 3 hafta sonra yapacağınız “Tırtı
ldan Kelebeğe” etkinliği için öğrencilerin
ön hazırlık yapmalarını sağlayınız.
!
Uyarı: Öğrencilerinizden bir ders sonra
yapılacak olan “Bütünden Hücreye”
etkinliği için kuru soğan getirmelerini isteyiniz.
Sizden ev resmini oluşturmanız isteniyor. Bunun için yukarıda verilen
yap-boz parçaları yeterli midir?
Legolarla yapılan oyuncak evde olduğu gibi vücudumuzu da oluşturan
birimler vardır. Ancak vücudumuzu oluşturan birimler gözle göremeyeceğimiz
kadar küçüktür. Bunları görebilmek için mikroskop gereklidir.
Fotoğraftaki oyuncak,
legolardan yapılmı
ştır. Minik parçalar
olan bu legolardan baFika
oyuncaklar oluşturabilir
misiniz?
Derse Hazırlık
• Anahtar kavramları tahtaya yazınız. Öğrencilerinizden
bu kavramları okumalarını ve kavramlar
hakkındaki düşüncelerini defterlerine yazmaları
nı isteyiniz.
• Anlamlarını öğrendikçe kelimeler hakkındaki
düşünceleri ile kelimelerin kavramsal karşılıklarını
karşılaştırmalarını isteyiniz. Bu uygulamanın öğ-
rencilerin kendilerini değerlendirmeleri açısından
önemli olduğunu, yanılgılarını ve bilgi düzeylerini
fark etmelerini sağlayacağını belirtiniz.
Öğrencilerin dikkatini ders kitabının 12. sayfası
ndaki resimlere çekerek soruları yanıtlamalarını
sağlayınız. Böylece öğrencilerin konu hakkındaki
ön bilgilerini kontrol edebilirsiniz.
15
“Soğan zarı hücresinde akıFikan sıvı, zar ve çekirdek
bulunur.” bilgisini vererek öğrencilerin gözle
göremedikleri hücrenin de daha küçük yapıların bir
araya gelmesi sonucu oluştuğu Fikrine ulaşmalarını
sağlayınız.
Öğrencilerinize bir bitki hücresi ile hayvan hücresini
karşılaştırabilmeleri için ders kitabının 15.
sayfasındaki “Ağzımızın İçindeki Yapılar” etkinliğini
yaptırınız.
Toplam süre : 40 dk
Ön hazırlık : 10 dk
Uygulama : 20 dk
Tartışma : 10 dk

0 yorum :

 
 
 

Sayfalar

tracker

ARŞİV