kuvvet ve hareket ünite değerlendirme
1. 1. gruptaki arkadaşlarınızın aldığı yol ile hareket sürelerini karşılaştırınız.
Karşılaştırma sonunda belirlenen yolu en kısa sürede giden arkadaşınızın sürati hakkında
ne söyleyebilirsiniz?
2. 2. gruptaki arkadaşlarınızdan 30 s’de en çok yol alanı bulunuz. Bu arkadaşlarınızın süratini
nasıl hesaplayabilirsiniz?
3. Bir yürüme yarışında olduğunuzu düşünün. Yarışı 1. olarak bitirmek için zaman ve yürüdü-
ğünüz yolla ilgili ne söyleyebilirsiniz?
1. grup
2. grup
İsim Alınan yol (m) Geçen süre (s)
Alınan yol (m)
Geçen süre (s)
30 s
30 s
30 s
İsim Alınan yol (m) Geçen süre (s)
Alınan yol (m)
Geçen süre (s)
İsim
Alınan
yol (m)
Geçen
süre (s)
Alınan yol (m)
Geçen süre (s)
SORULARI YANITLAYALIM
Etkinlik sonundaki sorulara öğrencilerden beklenen
cevaplar şöyledir:
1. Karşılaştırma sonucunda belirlenen yolu en
kısa sürede giden öğrencinin sürati en fazladır.
2. Sürat, alınan yolun zamana bölümü ile bulunur.
3. Yarış için belirlenen yolun en kısa zamanda
alınması gerekir.
 Sınırlama
1.2 Sadece sabit süratle hareket eden cisimlerin
süratleri hesaplanmalıdır.
Öğretmen notu
............................................................................
............................................................................
............................................................................
.
59
Ders kitabının 59. sayfasını okutarak öğrencilerinizin
görsel okuma ve sunu yapmalarını sağlayı-
nız. Günlük yaşamda yapılan at yarışları, otomobil
yarışları, koşu yarışlarında performans belirlemek
için yol ve zaman ölçümünü yapmak gerektiğini
vurgulayınız. Uluslararası birim sisteminde (SI) yol
(mesafe) birimin metre (m), zaman biriminin saniye
(s’) olduğunu belirtiniz.
Süratin, birim zamanda alınan yol miktarı oldu-
ğunu söyleyiniz.
(Sürati hesaplamak için cismin aldığı yol, geçen
zamana oranlanır.)
Sürat = Alınan yol / Geçen zaman
eşitliğini bulunuz. Buna göre sürat birimini metre
(m)/saniye (s) Æ (m/s) olduğunu söyleyiniz.
Bir hareketli, eşit zaman aralıklarında eşit yollar
alarak hareket ediyorsa sabit süratle hareket ediyor
denir. Sabit süratle yol alan bir hareketlinin alınan
yol ve geçen zaman bilgilerini kullanarak graFik çizimi
yaptırınız. Bunun için; öğrencilere ders kitabı-
nın 59. sayfasındaki tablodan yararlanmalarını söy-
. Çalışma kitabının 31. sayfasındaki 1 ve leyiniz.
2. uygulamaları yaptırınız.

0 yorum :

 
 
 

Sayfalar

tracker

ARŞİV