çalışma kitabı soruları ve cevapları

Ünite Sonu Değerlendirme Soruları Aşağıda verilen kavramları ilgili olduğu ifadelerle eşleştirelim. Kavramlarla eşleştir- diğimiz ifadenin başındaki harŞ örnekteki gibi ilgili kısma yazalım. Kavramların birden fazla ifadeyle eşleşebileceğini unutmayalım. (11 x 2 = 22 Puan) 1. D 2. C 3. A 4. B 5. D 6. B Kavramlar İfadeler 1. Gırtlak a. Destek ve hareket sağlama 2. Kas b. Besin, oksijen, karbon dioksit 3. Diyafram gibi maddeleri vücutta taşıma 4. Kan c. Soluk alıp verme 5. Soluk borusu ç. Kanı damarlara pompalama 6. Damar d. Kanın vücutta dolaşmasını sağlama 7. Yutak 8. Kemik 9. Eklem 10. Akciğer 11. Kalp 1 c 2 a 3 c 4 b 5 c 6 d 7 c 8 a 9 a 10 c 11 ç Aşağıda çerçeve içinde bazı sözcükler verilmiştir. Bunları kullanarak eksik cümle- Çalışma Kitabı Ünite Sonu Değerlendirme Soruları leri uygun şekilde tamamlayalım. (6 x 4 = 24 Puan) stetoskop akciğer karbon dioksit lif kalp egzersiz diyafram damar Bu değerlendirmenin amacı öğrencilerin, ünitede verilmesi hedeflenen bilgi ve becerileri ne oranda edindiklerini tespit etmektir. Soruların sınıfta ortalama 20 dakika içinde cevaplanması istenir. Bu süre sonunda cevaplar açıklanarak öğrencilerin puanlarını hesaplamaları sağlanır, kalan süre içinde verilen cevaplar tartışılır, hata yapılan sorular üzerinde durulur ve gerekirse konu tekrarı yapılır. 1. Göğüs kafesimiz hayati önem taşıyan ……kalp……. ve ………………. korur. 2. Soluk alırken havanın akciğerlere dolmasında ………………. adı verilen yapı rol oy- nar. 3. Kalp atışı ve soluk alıp vermeyi dinlemek için kullanılan alete ………………. denir. 4. Kaslarımız………lif……. adı verilen ipliksi yapılardan oluşur. 5. Soluk verme sırasında dışarıya …………… ............. veririz. 6. Düzenli ………………. yapmak sağlıklı olmamızı sağlar. Aşağıdaki soruları okuyalım. Doğru seçeneği işaretleyelim. (9 x 6 = 54 Puan) 1.Aşağıdakilerden hangisi besinlerden enerji elde etmek için kullandığımız ve soluk alma sırasında havadan aldığımız maddedir? A) Şeker B) Su C) Tuz D) Oksijen 2. Aşağıda verilen seçeneklerde yer alan meslek gruplarından hangisinin yaptığı işten dolayı kasları daha gelişmiştir? 30 A) Öğretmen B) Doktor C) İnşaat işçisi D) Şoför 46

0 yorum :

 
 
 

Sayfalar

tracker

ARŞİV