Koşuyorum, Sayıyorum

• Dörder kişilik gruplara ayrılalım. • Her grup koşmak üzere aralarından bir kişiyi seçsin. Gruptaki bir arkadaşımız kronometreyi çalıştırsın, bir arkadaşımız sayma işlemini yapsın, bir arkadaşımız da elde edilen sonuçları çizelgeye kaydetsin. • Grup üyeleri seçtikleri arkadaşlarının; Başlamak İçin kronometre (Önerilen süre: 20 dk.) Etkinlikte öğrencilerin, egzersizin nabız ve soluk alıp verme sayısına etkisini fark etmesi ve verileri kaydedip grafik oluşturarak 1. Dinlenirken, 2. Bahçede ya da uygun bir yerde bir dakika koştuktan sonra, 3. Birkaç dakika dinlenip iki dakika koştuktan sonra, 4. Birkaç dakika dinlenip bu sefer üç dakika koştuktan sonra nabzını ve kaç kere soluk alıp verdiğini saysın. • Elde ettiğimiz sonuçları öğrenci çalışma ki- tabının 25. sayfasındaki çizelgeye yazalım. Diğer grupların elde ettiği sonuçları da çizelgemize ekleyerek aradaki benzerlik ve farklılıkları bulalım. • Çizelgemizi kullanarak öğrenci çalışma kitabının 26. sayfasındaki sütun grafiklerini hazırlayalım ve bunları sınıfta arkadaşlarımızla yorumlayalım. • Sonuçları sınıfça tartışalım. Ne Oldu? s. 26 • Arkadaşlarımızın dinlenme durumundaki nabız sayılarıyla koşu sonrasındaki nabız sayıları arasında fark var mıdır? Varsa bunun sebebi ne olabilir? • Arkadaşlarımızın soluk alıp verme sayılarına baktığımızda dinlenme durumu ile koşu sonrasındaki ölçümlerde fark gördük mü? Fark varsa bunun sebebi ne olabilir? • Çizelgemize ve grafiğimize göre koşu süresi ile nabız ve soluk alıp verme sayıları arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayalım. • Etkinliğimizdeki gözlemlerimizi hatırlayalım. Buna göre nabız ve soluk alıp verme arasında bir ilişki var mı? Açıklayalım. Merdiven çıkma, yürüyüş, hafif koşu, bisiklete binme gibi nabız ve soluk alıp verme sayısını hızlandıran uzun süreli hareketlere egzersiz diyebiliriz. “Destek ve Hareket” konusunda egzersiz yapmanın iskelet ve kas sağlığımızı nasıl etkilediğini öğrendik. Eg- zersiz yapmak kaslarımızı daha güçlü hâle getirir. Kemiklerimiz daha iyi gelişir. Büyü- yorumlaması istenmektedir. Etkinlik sırasında koşmak için seçilen öğrencinin buna engel olacak herhangi bir rahatsızlığının (astım ya da kalp rahatsızlığı gibi) olmamasına dikkat edilmelidir. Etkinlik sonunda egzersizin nabız sayısını ve soluk alıp verme sayısını artırdığı, egzersiz süresi arttıkça bu sayıların artmaya devam ettiği ancak egzersiz süresi artsa da nabız sayısının belli bir sınıra kadar artıp sonra artmaya devam etmeyeceği vurgulanır. Diğer bir amaç da öğrencilerin egzersiz, soluk alıp verme ve nabız arasında ilişki kurmalarıdır. Öğrenciler arkadaşlarının nabızlarını ve soluk alıp vermelerini sayacaklar, bu verileri çizelgeye yazacaklar ve sütun grafiği şeklinde sunacaklardır. Etkinlik sırasında gerekli yerde öğrenci çalışma kitabının 25 ve 26. sayfalarında yer alan 23 ve 24. etkinliklere yönlendirme yapılmalıdır

0 yorum :

 
 
 

Sayfalar

tracker

ARŞİV