MADDEYİ TANIYALIM

Öğrenciler, hayat bilgisi dersi kapsamında, çeşitli madde, cisim, malzeme ve eşyalarla tanışmış; onlarla ilgili büyük-küçük, renkli-renksiz, sıcak-soğuk, kokulu-kokusuz, vb. kavram çiftleri ile alıştırmalar yapmış durumdadır. Bu ünitede, anılan nitelemelere dayanarak parlak-saydam- esnek... ve katı-sıvı-gaz; doğal-işlenmiş-yapay kavramları sezdirilerek maddeler cisim, malzeme, eşya olarak sınıflandırılacaktır. Kütle ve hacim büyüklükleri öğrenci tarafından ölçülecektir. Böylece, ölçülebilir ve ayırt edici özellikler konusu için bir alt yapı oluşturulacaktır. Ayrıca ısı ve sıcaklık kavramları sezdirilerek ısının akış yönü keşfettirilecektir. Ünitenin sonunda yer alan saf madde ve karışımlar gözlemlenebilen düzeyde işlenerek basit ayırma yöntemleri uygulanacaktır. Anılan kavramlar işlenirken kaynakların bilinçli ve ölçülü kullanımı, doğal çevrenin temiz tutulması, mıknatıslık özelliğinin çöplerin değerlendirilmesinde kullanılması, sıvıların şekil alma özelliklerinin döküm teknolojisi açısından önemi gibi FTTÇ becerilerine yer verilmiştir. Ayrıca sınıflandırma, problem çözme, tasarlama, ölçme, veri toplama, kaydetme, sunma ve yorumlama gibi BSB de gözetilmiştir. Maddenin tanıtımında maddenin mikro yapısına girilmemekle birlikte, mikro yapı ile makro özellikler arasında ilişki kurulması hedeflenmiştir. Konu Başlıkları ve Önerilen Süreler Konu Başlıkları Önerilen Süreler 1. Maddenin Özellikleri 4 Ders Saati 2. Maddenin Hâlleri 3 Ders Saati 3. Maddenin Ölçülebilir Özellikleri 5 Ders Saati 4. Maddenin Değişimi 3 Ders Saati 5. Isı ve Sıcaklık 5 Ders Saati 6. Saf Madde ve Karışımlar 7 Ders Saati Önerilen Geziler Bu ünitede “Doğa olaylarından rüzgâr, akarsu, yağmur ve buzlanmanın madde üzerine etkisi konusu işlenirken Anadolu’da yaşamış ilk uygarlıkların yerleştiği yerler tabiat ve kültür varlıkları (höyükler, peri bacaları, vb.), müzeler (MTA Tabiat Tarihi Müzesi vb.) veya o yörede bulunan tarihî yapılar ziyaret edilerek doğa olaylarının madde üzerine etkisi incelenebilir. Ünitenin işlenişi sırasında yukarıda önerilen gezileri düzenlemek için gerekli ön hazırlıkların ilgili konudan önce tamamlanması gerekmektedir. Yapılacak geziler için plan ve değerlendirme formu örneği, öğretmen kılavuz kitabının 245 ve 246. sayfalarında yer almaktadır. Öneri niteliğinde olan bu plan ve formda gezinin amacına uygun şekilde değişiklikler yapılabilir. Kavram Haritası Aşağıdaki kavram haritasında ünitenin sınırlamalarını belirleyen ve her bir konuda vurgulanması gereken kavramlar yer almaktadır. Bu kavram haritası sadece öğretmeni bilgilendirmek için verilmiştir.

0 yorum :

 
 
 

Sayfalar

tracker

ARŞİV