Ölçü Kabı Yapalım

cerilerinizi de kullanarak bir ölçü kabı yapmanız beklenmektedir. Çalışmanızı yapar- ken aşağıdaki yönergeleri takip etmeniz size kolaylık sağlayacaktır. 1. Çalışma planı yapalım.Yaptığımız çalışma planını iki hafta içinde öğretmenimize Etkinliğin amacı, bu ünite hakkında öğrenmek istediklerimiz ve öğrendiklerimiz açısından kendimizi değerlendirmektir. Bunun için aşağıdaki çizelgenin birinci bölümündeki soruları üniteye başlamadan önce, ikinci bölümündeki soruları üniteyi işlerken, üçüncü bölümündeki soruları ise üniteyi bitirdikten sonra cevaplayalım. teslim edelim. 2. Araştırmalarımızda kullanacağınız kaynakları belirtelim. Kullanacağımız kaynakla- rın isimlerini bir dosya kâğıdına yazarak çalışma planımızla birlikte öğretmenimize teslim edelim. 3. Ölçü kabı yapımında kullanacağımız malzemeleri araştırma yaparak belirleyelim. Bumalzemelerinsahipolduğuözellikleribelirtelim.Kullandığımızmalzemenindoğal mı, yapay mı; işlenmiş mi, saf madde mi yoksa karışım mı olduğunu da araştıralım. Elde ettiğimiz bilgileri bir dosya kâğıdına yazalım. 4. Kullanacağımız malzemeleri temin edelim. 5. Ölçü kabı modelimizi geliştirelim. Ölçü kabımızı gelişti- rirken ve geliştirdikten sonra aşağıdaki uyarılara dikkat edelim. Başlamak İçin Ölçü kabı yapımında kullanılacak malzemeler Yaptığımız etkinliklerin en çok hangisinden hoşlandık? Neden? Şu ana kadar anlamakta zorlandığım bir konu oldu mu? Neden? Bu ünitede neler öğrendim? Bu ünitede hangi konu veya etkinliklerde zorlandım? Bu zorlukları aş- mak için neler yaptım? Öğrendiklerimi hayatın hangi alanlarında kullanabilirim? • Ölçü kabımızı ölçeklendirelim. • Ölçü kabımızın hacmini ve kütlesini ölçelim. • Ölçü kabımızın geri dönüşümünün olup olmadığını araştıralım. Araştırmamızın sonunda elde ettiğimiz bilgileri bir dosya kâğıdına yazalım. • Ölçü kabımızı geliştirirken yaptığımız çalışmaları, nelere dikkat ettiğimizi dosya kâğıdına yazalım. 6. Araştırma sonuçlarımızı, ölçü kabını geliştirirken yaptığımız çalışmaları, çalışma planımızı ve kullandığımız kaynakları bir araştırma raporu hâline getirelim. Rapo- rumuzda bu çalışmadan öğrendiklerimizi ve projeye ilişkin görüşlerimizi belirtmeyi unutmayalım. 7. Yaptığımız araştırmaları ve geliştirdiğimiz ölçü kabını tanıtan kısa bir sunu hazırla- yalım. Sunumuzu araştırma raporumuza ekleyelim. 8.Araştırma raporumuzu zamanında öğretmenimize teslim edelim. Sunumumuzu be- 32 lirtilen tarihte sınıfımızda gerçekleştirelim. 33 48 Ölçütler Evet Hayır Açıklama 1. Çalışma planı yaptım. 2. Çalışma planımı zamanında teslim ettim. 3. Proje çalışmasına ilişkin notlar aldım ve sorular sordum. 1. Farklı türde kaynaklar kullandım. 2. Kullandığım kaynaklar konuya uygundu. 3. Kullandığım kaynakları yazıp zamanında teslim ettim. 1. Ölçü kabımı yönergelere uygun şekilde hazırladım. 2. Ölçü kabımı hazırladıktan sonra kontrol ettim. 3. Ölçü kabımı kendim hazırladım. 1. Raporum istenilen tüm bilgileri içeriyordu. 2. Raporu kendim yazdım. 3. Kullandığım yazılı ve görsel unsurlar birbirleriyle bağlantılıydı. 4. Dil bilgisi ve yazım kurallarına uygun yazdım. 5. Raporumun temizliğine ve düzenine dikkat ettim. 6. Raporumu zamanında teslim ettim. 1. Sunumumda sadece önemli konulara vurgu yaptım. 2. Kavramları ve kelimeleri doğru telaffuz ettim. 3. Sunumum arkadaşlarımın ilgisini çekti. 4. Gelen soruları doğru cevapladım. 5. Sesim duyuluyordu. 6. Notlarıma sadece gerektiğinde baktım. 7. Görselleri etkili şekilde kullandım. 8. Zamanı iyi şekilde kullandım. 9. Sunumumu belirtilen zamanda yaptım. Eklemek istediklerim: .............................................................................................................. ................................................................................................................................................. Bu çalışmadan öğrendiklerim: ................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................ Kavramlar Madde Örnekleri ...................... Katı Kalem, tabak, un, ......................................................................çanta, silgi vb. Sıvı Su,...................................................................................................limonata, meyve suyu vb. Gaz Hava,...................................................................................................doğal gaz, su buharı vb. Doğal A...................................................................................................ğaç, toprak, su, domates vb. Yapay İ...................................................................................................laçlar, tatlandırıcılar, plastik vb. E......................şya Kanepe, halı, televizyon, ...........................................................buzdolabı vb. Alet B...................................................................................................ıçak, makas, tornavida vb. Karışım Türlü..................................................................................................yemeği, kuru yemiş vb. Maddelerin Özellikleri Maddeyi Tanıyalım Kral bir gün kuyumcuya bir miktar altın verir ve bu altından güzel bir taç yapmasını emreder. Taç, hazırlanıp krala sunulur. Kral ışıl ışıl parlayan tacı çok beğenir. Ancak, ku- yumcunun tacı yaparken altın ile birlikte gümüşü de kullandığından süphelenir. Kral, saray bilgininden gerçeği ortaya çıkarmasını ancak bunu yaparken tacın şeklini hiçbir şekilde bozmamasını ister. Saray bilgini tacın yapısında gümüş olup olmadığını bulmak için üç kaba aynı mik- tarda su doldurur. Kabın birine tacın miktarına eşit miktarda altın, diğerine tacın mik- tarına eşit miktarda gümüş ve üçüncü kaba da tacın kendisini koyar. Bilgin bu kapları gözlemlediğinde, tacın sadece altından veya sadece gümüşten yapılmadığını, bunların her ikisinin kullanıldığını anlar. Krala bu durumu açıklar ve kuyumcu cezalandırılır. Saray bilgini tacın yapımında başka bir maddenin de kullanıldığını nasıl fark etmiş olabilir? • Sizce kralın tacı hangi özelliklere sahiptir? • Bu taç, maddenin hangi hâlinde bulunuyor? Bu hâlin özellikleri nelerdir? Proje: Ölçü Kabı Yapalım Bu projenin amacı, öğrencilerin ünitede öğrendiklerini uygula- maya geçirebilmelerini sağlamaktır. Bu çalışma öğrencilerimizin durumuna göre bireysel veya grup çalışması olarak gerçekleştirilebilir. Grup çalışması olacaksa gruplar belirlenirken öğrenci düzeyleri dikkate alınarak her grupta farklı düzeyde öğrencilerin yer almasına özen gösterilir. Her grup görevleri belirleyerek görev dağılımı yapar. Öğrencilerin projeyi nasıl yapacakları ve kendilerini nasıl değerlendirecekleri ile ilgili form öğrenci çalışma kitabının 33 ve 34. sayfalarında yer almaktadır. Öğrencilerin çalışmaları belirli aralıklarla kontrol edilir. Bu kontrol öğretmen kılavuz kitabının 239 ve 240. sayfalarındaki değerlendirme ölçütleri ve puan çizelgesi kullanılarak yapılır. Bu proje konusu tavsiye niteliğinde olup öğrencilere farklı bir proje konusu da verilebilir. Öğrenci çalışma kitabının 35. sayfasında yer alan 2. etkinliğe geçilir.
Oyuncak satışı için mutlaka ziyaret edin.

0 yorum :

 
 
 

Sayfalar

ARŞİV